Психология на зависимоститеИзправени пред толкова сериозен проблем като зависимостите ние несъмнено имаме едно силно оръжие – знанието. Затова се надяваме, че информацията, която ще намерите тук, ще ви бъде полезна, като подчертае актуалността на проблема и зададе важни и значими въпроси. Запознаването с наркоманиите, алкохолизма и другите значими форми на зависимост и с тяхното въздействие върху здравето и социалните контакти; научаването да се казва „не”; развитието на самочувствие и вяра в собствените решения са най-успешният начин за противопоставяне на адиктивното поведение.
Всъщност, най-силният наркотик в живота е успехът.