Психология на зависимостите

Литература

1. Виле Р., Пристрастеност и дроги. Как да предпазим децта от тях., „ЛИК”, С.,1998
2. Войдило Е., Избирам свободата., Пандора Прим., С., 2002
3. Лазаров Ф., и др., Рискова и увреждаща алкохолна зависимост., С., 1998
4. Милев В., Психология и психопарология., С., 1988
5. Не се предавай, сдружение „Майки срещу дрогата”., ИК Марица., 2007
6. Ошатински В., Грях или болест., Пандора Прим., С., 2003
7. Помагало „Алкохолът и другите наркотици”., фондация „Сорос”., 1992
8. Попов Г., Дроги и превенция, В., 2003
9. Пътеводител за родители и учители., Фондация „Свободна и демократична България”., С., 2003
10. Социология на отклоняващото се поведение, срставител Г. Фотев., Просвета., С., 2005
11. Станкушев Т., Наркомании., С., 1992
12. Фуко М., Амфетамини., „ЛИК”., С., 2002